Ağız ve Çene Cerrahisi Nedir?

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, diş hekimliğinin ağız, dişler ve çenelerle ilgili hastalıklarının, yaralanmalarının ve deformitelerinin tanı ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi dalıdır.

AĞIZ VE ÇENE CERRAHİSİ

Dişlerin Cerrahi Olarak Tedavisi

 • Kök uçlarındaki lezyonların (iltihapların) çıkarılarak dişlerin kurtarılması
 • Kök ucu kistlerinin cerrahi yöntemle çıkarılması
 • Kök ucu anomalilerinin düzeltilmesi
 • Gömük dişlerin çıkarılması
 • Gömük köpek dişlerinin cerrahi olarak sürdürülmesi
 • Diğer dişlere sürme sırasında cerrahi yardım

Çene Kemiği Uygulamaları

 • Çene kemiklerindeki doğumsal veya sonradan gelişen kistlerin cerrahi olarak çıkarılması
 • Eksik dişlerin yerine implant uygulaması.
 • Çene kemiklerindeki anormal kemik yapılarının düzeltilmesi
 • Temel seviyedeki kemiklerin ortognatik cerrahi ile rekonstrüksiyonunun yapılması
 • Kemik yetersizliğinin olduğu bölgelere kemik greftlerinin yerleştirilerek desteğin sağlanması.

Yumuşak Doku İşlemleri

 • Protez vuruğuna bağlı olarak gelişen büyümüş dokuların çıkarılması
 • Dişler arasında gelişen irritasyona bağlı dişeti ve yumuşak dokuların çıkarılması
 • Dişlerin birbirinden ayrılmasına yol açan frenlumların çıkarılması
 • Yapışık dişetine zarar veren britlerin çıkarılması
 • Yanak içi mukozasındaki irritasyona bağlı veya spontane gelişmiş dokuların çıkarılması
 • Tükürük bezi kistlerinin ve taşlarının çıkarılması

Protez Öncesi Cerrahi

 • Dişsiz çene kemiklerinin daha uygun protezler için düzeltilmesi
 • Diş etlerindeki yetersiz sığlıkların arttırılabilmesi için protez öncesi cerrahi
 • Protez için yeterli mesafe sağlanabilmesi için dişeti ve çene kemiği cerrahisi
 • Yapışık dil için frenlum cerrahisi

İmplant Cerrahisi

 • Eksik dişlerin implantlarla tamamlanması için suni kök yerleştirme
 • Gerekliyse bu bölgenin implant öncesi cerrahi ile hazırlanması için kemik greftleri ve membranları ile hazırlanması.

Dişeti Cerrahisi

 • Dişleri destekleyen dişetinin cerrahisi ve kemik grefti ve membranlarla desteklenmesi
 • Bu iş için greft operasyonları

Acil Cerrahi

 • Çekim sonrası Açılmış sinüs boşluklarının kapatılması
 • Çene kırıklarının basit ve komplike tedavisi


www.elitdentmersin.com ağız ve diş sağlığının korunması için bilgi aktarımı ve paylaşımı amacıyla hazırlanmıştır. Meslek etik kurallarına saygılıdır. Bu bilgiler hekimin tıbbi amaçlı muayenesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez. Bu sayfada yayınlanan resim ve yazılar Özel Elitdent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden izin alınmadan kullanılamaz.